Taxe şi impozite

I. Cotele taxelor locale pentru anul 2012 stabilite în comuna Ratuş raionul Teleneşti.

  1. Se pun în aplicare, pe teritoriul  Comunei Ratuş, în anul fiscal 2012 următoarele taxe locale:

–         taxa pentru amenajarea teritoriului ;

–         taxa pentru unităţile comerciale şi/ sau de prestări servicii  de deservire socială;

  1. Plătitorii taxei pentru amenajarea teritoriului în valoare de 80 lei sunt agenţii economici care practică activitatea de întreprinzător şi în valoare de 60 lei sunt deţinătorii de cote.
  2. Se scutesc de plăţile pentru amenajarea teritoriului – fondatorii  GŢ (de fermieri) care au atins vîrsta de pensionare.
  3. Se stabilesc cotele concrete a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări de servicii pentru agenţii economici  de pe teritoriul comunei Ratuş:

a)     pentru unităţile comerciale din centrul satului Ratuş – 4000 lei

b)    pentru unităţile comerciale din partea de sus a satului Ratuş – 2600 lei

c)     pentru unităţile comerciale din partea de jos a satului Ratuş – 2400 lei

d)    pentru unităţile comerciale din satul Mîndra – 1200 lei

e)     pentru unităţile comerciale din satul Zăicani – 850 lei

f)      pentru unităţile comerciale din satul Zăicanii Noi – 900 lei

g)     pentru unităţile comerciale din satul Sărătenii Noi – 800 lei

h)    pentru disco-baruri şi instituţii de agrement care activează pe timp de noapte – 4000 lei

i)       pentru unităţile comerciale de prestarea a serviciilor pentru organizarea festivităţilor şi banchetelor – 6000 lei

j)       pentru comercializarea diferitor mărfuri din depozite – 1500 lei

k)    pentru comercializarea diferitor mărfuri de către Oficiile Poştale – 400 lei;

II. Cotele de impozitare a impozitului funciar si bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice pentru perioada anului 2012.

I   Începând cu data de 01 ianuarie 2012  pe teritoriul Primăriei comunei Ratus se stabilesc următoarele cote ale impozitului funciar:

1)    Terenurile cu destinaţie agricola:

a)     Toate terenurile, altele decât cele destinate fineţelor şi păşunilor;

–         care au indici cadastrali – 1,5 lei pentru grad hectar

–         care nu au indici cadastrali 110 lei  pentru hectar

b)    Terenurile destinate fineţelor si păşunilor :

–         care au indici cadastrali  – 0,40 lei grad hectar

–         care nu au indici cadastrali – 55 lei pentru hectar

c)     Terenurile ocupate de obiectivele acvatice (iazuri, lacuri etc.)

–         115 lei pentru un hectar de suprafaţa acvatică

2)     Terenurile din intravilan :

a)     Terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, cooperativele de construcţie ale garajurilor, loturile de pe lingă casa (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă casa, in limitele normelor stabilite şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri de intravilan)

–         in localităţile rurale 1 leu pentru 100 m. p.

b)    Terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor, întreprinderilor agricole, terenurile cu o alta destinaţie specială;

–         in localităţile rurale 10 lei pentru 100 m. p.

3)    Terenuri pe care sunt amplasate construcţii si instalaţii, carierele de producere – 350 lei pentru 1 hectar.

a)     Terenurile din extravilan destinate industrie, transporturilor, telecomunicaţiilor  si cele cu o alta destinaţie speciala – 70 lei pentru 1 hectar.

II  Cotele de impozitare pe bunurile imobiliare:

1)  Impozitele pe bunurile imobiliare la  persoanele juridice (cu excepţia cooperativelor de construcţie a garajelor) se stabilesc în proporţie de 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a clădirilor si construcţiilor.

2) Impozitul pe bunurile (locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare, construcţii şi instalaţii pe sectoarele pentru vile, garaje) ale persoanelor fizice, inclusiv pe bunurile imobiliare ale membrilor cooperativelor de construcţie a locuinţelor, cooperativelor de construcţie a garajurilor şi a întovărăşirilor pomicole, se stabileşte în proporţii de:

–         in localităţile rurale 0,1 la suta din costul bunurilor imobiliare.

3) In cazurile in care suprafaţa totala a locuinţelor construcţiilor  principale, înregistrate cu drept de proprietate depăşesc 100 m. p. Inclusiv cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totala după cum urmează:

–         de la 100 m. p. la 150 m. p.   inclusiv de 1,5 ori

–         de la 150 m. p. la 200 m. p.   inclusiv de 2 ori

–         de la 200 m. p. la 300 m. p.   inclusiv de 10 ori

–         de la 300 m. p.                       inclusiv de  15 ori.

(4) Impozitul pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele se stabileşte în proporţie de 0,1 la sută din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

      Achitarea  impozitului funciar se efectuează in părţi egale, cu cel târziu până la 15 august si 15 octombrie a anului fiscal in curs, iar in cazul achitării sumei integrale a impozitului funciar pentru anul fiscal in curs de până la data de 30 iunie a anului respectiv, aceste persoane beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

        Persoanele juridice si persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător calculează de sine stătător  suma anuala a impozitului pe bunurile imobiliare si prezintă calculul conform prevederilor Codului Fiscal.

        Achitarea impozitului pe bunurile  imobiliare se efectuează conform prevederilor Codului fiscal.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: