Acte necesare

Actele ce se prezintă la înregistrarea naşterii

Pentru înregistrarea naşterii sunt necesare umătoarele acte :

 • declaraţia despre naştere;
 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
 • actele de identitate a părinţilor sau a unuia dintre ei;
 • certificatul de căsătorie a părinţilor,

şi după caz:

 • declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul cînd părinţii nu se află în  căsătorie;
 • cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul cînd mama este necăsătorită;
 • certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • actul de identitate a solicitantului.

În cazuri speciale se depun următoarele acte:

 • proces-verbal, privind înregistrarea naşterii unui copil găsit sau abandonat;
 • hotărîrea judecătorească privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă.

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

La momentul înregistrării decesului declarantul este obligat să prezinte urmărtoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul;
 • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate a declarantului.

În cazuri speciale:

dovada, eliberată de poliţie sau procuratură cînd decesul a convenit în urma  sinucideri, unui accident sau  altor acţiuni violente, precum şi în cazul  găsirii  unui  cadavru, din care să rezulte că  una din aceste autorităţi a fost  sesizată  despre deces;

 • comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul cînd persoana a decedat în instituţile penitenciare.

Actele prezentate pentru inregistrarea casatoriei

declaraţie de căsătorie

 • anexă la declaraţie de căsătorie
 • actele de identitate a viitorii soţi;
 • certificatele de naştere a viitorii soţi;

şi după caz:

dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare;

 • decizia autorităţii administraşiei publice locale, în cazul reducerea vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei.

La depunerea declaraţiei de căsătorie viitorii soţi vor primi o îndreptare pentru realizarea unui examen medical obligatoriu şi gratuit. Rezultatele examenului medical trebuie ulterior prezentate organului de stare civilă în vederea anexării la declaraţia de căsătorie.

La încheierea căsătoriei potrivit  Legei taxei de stat se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei

Depunerea declaraţiei

Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie.

Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la organul de stare civilă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decît cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.

În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimţămîntul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente):

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

La momentul depunerii declaraţiei de căsătorie veţi completa o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei.

      Acte necesare pentru eliberarea  Autorizaţiei de funcţionare  

 1. Documentul  ce confirmă înregistrarea de stat a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat, conform prevederilor  legislaţiei în vigoare.
 2. Documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra unităţii comerciale.
 3. Schema de amplasare a unităţii comerciale ( pentru gherete, tarabe şi alte unităţi mobile).
 4. Orarul de funcţionare a unităţii comerciale / prestări servicii   din primărie.
 5. Autorizaţia  sanitară eliberată de  Centrul de Sănătate publică Teleneşti.
 6. Pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă – autorizaţia sanitar- veterinară, eliberată de Serviciul Veterinar de Stat.

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

 1. cererea privind eliberarea certificatului de urbanism;
 2. planul terenului pe care urmează să se efectuieze construcţie;

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire

 1. cererea privind eliberarea autorizaţiei de construcţie;
 2. titlul de autentificare a dreptului de deţinător în proprietate;
 3. proiectul construcţiei;
 4. dispoziţia de plată privind achitarea taxei;

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare:

 1. cererea solicitantului privind autorizarea de desfiinţare;
 2. act ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil;

 

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor materiale:

 1. cererea solicitantului;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia legitimaţiilor de pensionare sau de invaliditate;
 4. copia certificatului de deces (pentru cazurile de acordarea de ajutor material pentru înmormîntare);
 5. alte acte confirmative ce atestă situaţia reală;


Reclame
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: