ORDINEA DE ZI!

Vineri, 14 decembrie 2012 ora 13:00 va avea loc şedinţa ordinară a consiliului local Ratuş cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de către Primăria Ratuş.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

 1. Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar şi bunurilor imobiliare pentru persoane fizice şi juridice.

Raportor – specialistul primăriei, Valeriu Pavlov.

 1. Examinarea şi aprobarea cuantumului taxelor locale.

Raportor – specialistul primăriei, Svetlana Ţurcanu.

 1. Cu privire la aprobarea Bugetului pentru anul 2013.

Raportor – contabilul şef, Ira Pavlov.

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediului primarului comunei Ratuş şi secretarului consiliului local pentru anul 2013.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Primăriei şi Consiliului local Ratuş pentru anul 2013.

Raportor – secretarul consiliului local, Cernica Stela.

 1. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 7/2 din 03.10.2012 „Cu privire la vînzarea terenului aferent”.

Raportor – specialistul primăriei, Valerie Pavlov.

 1. Cu privire la formarea bunului imobil.

     Raportor – specialistul primăriei, Valerie Pavlov.

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor instituţiilor de învăţămînt.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

 1. Cu privire la modificarea statelor de personal.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

 1. Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale pentru funcţionarii publici de conducere.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.