ORDINEA DE ZI!

Vineri, 14 decembrie 2012 ora 13:00 va avea loc şedinţa ordinară a consiliului local Ratuş cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de către Primăria Ratuş.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

 1. Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar şi bunurilor imobiliare pentru persoane fizice şi juridice.

Raportor – specialistul primăriei, Valeriu Pavlov.

 1. Examinarea şi aprobarea cuantumului taxelor locale.

Raportor – specialistul primăriei, Svetlana Ţurcanu.

 1. Cu privire la aprobarea Bugetului pentru anul 2013.

Raportor – contabilul şef, Ira Pavlov.

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediului primarului comunei Ratuş şi secretarului consiliului local pentru anul 2013.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Primăriei şi Consiliului local Ratuş pentru anul 2013.

Raportor – secretarul consiliului local, Cernica Stela.

 1. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 7/2 din 03.10.2012 „Cu privire la vînzarea terenului aferent”.

Raportor – specialistul primăriei, Valerie Pavlov.

 1. Cu privire la formarea bunului imobil.

     Raportor – specialistul primăriei, Valerie Pavlov.

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor instituţiilor de învăţămînt.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

 1. Cu privire la modificarea statelor de personal.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

 1. Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale pentru funcţionarii publici de conducere.

Raportor – secretarul consiliului local, Stela Cernica.

FELICITĂRI!!!

Cu prilejul sărbătorii profesionale, Vă aducem, dragi pedagogi, sincere urări de sănătate, bunăstare, armonie sufletească şi bucurii. Seminţele de omenie, nobleţe, pe care le răsădiţi neogoit, zi de zi, pe vremuri bune şi mai puţin bune, să găsească sol fertil şi să înflorească peste ani în oameni competenţi, cu gînduri senine şi realizări frumoase! 

 Purtând povara anilor în spate 

Ne-aţi învăţat pe toţi să facem carte.

Şi pentru firul cel de păr cărunt 

Noi ne-nchinăm pîn-la pământ.

Pe malul Mării de Ştiinţe 

Ne-aţi fost colacul de salvare

Şi cu dar de recunoştinţă

Aşezăm pe filă floarea.

Şi peste ani sunteţi cu noi

Şi vă vedem ades în vis,

Voi aţi deschis a lumii porţi

Şi vă mulţumim din plin…

 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

HRAMUL SATULUI RATUŞ

În actualitate ne confruntăm cu o problemă. Adică se doreşte schimbarea Hramului Localităţii care în prezent este sărbătorit la data de 9 octombrie, dar la solicitarea unor locuitori sărbătoarea se doreşte a fi celebrată la data de 8 noiembrie.

Schimbăm istoria satului pentru că „nu o are” a fost răspunsul acelor persoane. Sigur dragii mei, acest sat nici nu va avea istorie dacă fiecare din noi va schimba totul după bunul lui plac.

Prin acţiunile noastre este necesar să optăm pentru o schimbare în economie, în infrastructură sau în alte sfere care influenţează negativ viaţa de zi cu zi a localnicilor, în nici un caz să schimbăm tradiţile, obiceiurile sau sărbătorile noastre.

 

 

Ultimul clopotel

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Felicitari cu Ziua Victoriei!

Sărbătoare de 9 mai este o exprimare a stimei şi recunoştinţei faţă de oamenii care au făurit victoria. Această semnificativă sarbătoare, este un respect faţă de veteranii care prin faptele lor de eroism în Marele Razboi pentru Apararea Patriei au reuşit să aducă libertate pentru  lumea întreaga. Sacrificarea eroilor, care au trecut prin grele încercări militare şi care au învins in numele păcii şi libertăţii, va rămîne pentru totdeauna în memoria oamenilor. Vă mulţumim, stimaţi veterani! Nu vă vom uita şi ne vom mîndrim cu dumneavoastră mereu.

Cu Ziua Victoriei!

Felicitări!!!

HAI MOLDOVA!

Sîmbătă, 12 mai 2012 în Republica Moldova va avea loc evenimentul Hai Moldova. Moldova va face curățenie în toată țara într-o singură zi. Scopul proiectului e să se elibereze spațiile publice de gunoi printr-un efort comun cu toți cetățenii. Solicităm respectuor implicarea tuturor locuitorilor la desfăşurarea acţiunilor de curăţenie din comuna Ratuş. Pentru mai multe informaţii vă adresaţi coordonatorului local, domnul Pavlov Valeriu. Telefon de contact: 71-4-41; 71-4-60.

Administraţia publică locală.

Ordinea de zi

Joi, 10 mai 2012 ora 13:00 va avea loc şedinţa ordinară a consiliului local Ratuş cu următoarea ordine de zi:

2.1.            Cu privire la reparaţia Gimnaziului Ratuş pentru noul an de învăţământ.

Raportor – directorul gimnaziului, Iurie Bacaliuc.

2.2.            Cu privire la examinarea situaţiei sanitaro-epidemiologice în comuna Ratuş.

Raportor – medicul de familie, Maria Sofroni.

2.3.            Cu privire la rectificarea bugetului primăriei Ratuş.

Raportor – primarul comunei, Tudor Ţurcanu.

2.6.            Cu privire la examinarea situaţiei criminogene de pe teritoriul comunei.

Raportor – şeful de post, Arcadie Medvedi.

2.7.            Cu privire la instituirea Comisiei administrative şi aprobarea regulamentului.

Raportor – şeful de post, Arcadie Medvedi.

2.8.            Cu privire la examinarea cererii cetăţeanului Secrii Dumitru, de a i se permite schimbul de terenuri.

Raportor – primarul comunei, Tudor Ţurcanu.

2.9.            Cu privire la modificarea erorilor primare în procesul înregistrării primare masive.

Raportor – secretarul consiliului, Stela Cernica.

Anunţ!!!

Primăria comunei Ratuş anunţă concurs la funcţia publică vacantă (pe o perioadă nedeterminată) de specialist pentru reglementarea regimului funciar.

Scopul general al funcţiei:

Reglementarea problemelor funciare în cadrul primăriei comunei Ratuş.

Sarcinile  de  baza:

 1. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;
 2. Completarea registrului cadastral a deţinătorilor de teren;
 3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea  documentelor deţinătorilor de pămînt;
 4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei;
 5. Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului;
 6. Prezentarea informaţiei din agricultură.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice –

Studii: Superioare, medii de specialitate.

Experienţă profesională: preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, comunicare eficientă.

Atitudini / comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune dosarul la sediul Primăriei

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazier judiciar;

Data limită pînă la care poate fi depus pînă la 18 mai  2012.

Telefon: 025871243, 025871460;

e-mail:primaria.ratus@gmail.com

Persoana de contact – Stela Cernica

Cei 10 „Daca”

1. Daca vrei sa faci un bine, atunci fa-l cand este nevoie.
2. Daca poti sa faci pe cineva fericit, nu sta pe ganduri.
3. Daca dai ceva, nu astepta ca fapta sa se intoarca.
4. Daca primesti ceva, da mai departe.
5. Daca nu poti sa ajuti pe cineva, spune-i-o in asa fel incat sa nu o recepteze ca pe un refuz.
6. Daca poti sa construiesti ceva, nu distruge.
7. Daca poti, fii hotarat in ceea ce spui si ceea ce faci.
8. Daca devii celebru, ramai modest.
9. Daca esti nervos, nu-ti descarca nervii pe altii.
10. Daca faci o observatie, nu jigni. (Chris Simion)